Gedragscode

Missie Meer Dance & Events
De missie van Meer Dance & Events is een fijne dansomgeving te creëren, waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, niveau of afkomst. Bij Meer Dance & Events staat plezier in dansen hoog in het vaandel.  De reguliere lessen zijn toegankelijk voor iedereen, je hoeft niet goed te kunnen dansen, zolang je maar met veel enthousiasme en inzet de lessen volgt. Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen in Hoofddorp in aanraking laten komen met dans in welke vorm dan ook. Het lesaanbod is breed, gevarieerd én voor veel verschillende leeftijdscategorieën.
Voor de danser die meer uitdaging wil, biedt Meer Dance & Events de mogelijkheid om te dansen in een wedstrijdteam. Hiervoor dient de danser auditie te doen en na een eventuele aanname, volgen er lessen in danstechniek en teamtraining, waarbij de lessen een deelnameverplichting hebben.

Visie Meer Dance & Events
Meer Dance & Events werkt met geschoolde, bevlogen en enthousiaste dansdocenten die oog hebben voor hun leerlingen en het uiterste uit hen kunnen halen. Daarbij wordt er altijd gelet op de veiligheid van danser, docent en omgeving. Dans is de perfectie combinatie van sport en cultuur, waarbij Meer Dance & Events de danser blijft uitdagen en het plezier in dansen langer blijft.
Meer Dance & Events maakt het verschil tussen: ik moet of ik wil!

De sporter en/of danser:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit. Een melding kan gemaakt worden bij bijvoorbeeld het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is bewust. Van zijn of haar eigen invloed op andermans gedrag. Praat met elkaar en niet over elkaar. Pas je gedrag aan als dit nodig mocht zijn. Spreek elkaar ook aan als je positief gedrag waarneemt.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen, je respecteert elkaars grenzen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, je docenten/coaches, vrijwilligers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter.

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Maak geen video’s, foto’s of ander beeldmateriaal zonder vooraf verkregen toestemming.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de dansschool. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

Onthoud zich tijdens de lessen/trainingen, wedstrijden of optredens van het nuttigen van alcohol en/of verdovende middelen.

Foto’s, filmpjes en/of Social Media

Het maken van foto’s of filmpjes mag alleen met toestemming van de desbetreffende docent en/of degene die op de foto’s of filmpjes gezet worden. Het plaatsen van beeldmateriaal op elk bekend social media kanaal mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende docent en/of degene die op het beeldmateriaal staan. Bij het overtreden van deze regel kan dit gevolgen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tijdelijke schorsing of uitsluiting van deelname aan onze lessen/trainingen.

Zo werken wij niet samen! Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we:

 

Pesten Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn. Dit kan zowel in persoon als online plaatsvinden.
Seksuele intimidatie Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal, verbaal of fysiek gedrag, die als ongewenst worden ervaren.
Discriminatie Bij discriminatie is er sprake van een ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, huidskleur of religie.
Agressie en geweld Onder agressie en geweld worden alle verbale en fysieke handelingen verstaan waarbij een persoon wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
Ongewenste omgangsvormen kunnen zowel plaatsvinden in direct contact als online.

Als je in strijd handelt met de gedragscode kan dit gevolgen hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing of uitsluiting van deelname aan onze lessen/trainingen.

 

 Waar kun je terecht?

 

Je kunt zelf kiezen waar je een nare ervaring of incident bespreekbaar kan of wil maken. Hieronder noemen we de mogelijkheden:

  1. Probeer het eerst te bespreken met degene waar het om gaat. Vind je dat spannend of durf je dat niet? Dan kun je jouw docent en/of coach vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
  2. Is stap 1 niet mogelijk? Vraag een gesprek aan met jouw docent en/of coach. Hij of zij kan jou helpen en bespreken wat een eventuele vervolgstap kan zijn.
  3. Is stap 2 ook niet mogelijk voor je? Dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden. Wendy Hertroijs, Sonja Dolieslager of Noa van Wilgen kunnen samen met jou kijken hoe ze je kunnen ondersteunen.
  4. Je kunt ook contact opnemen met Sandra Haasdijk, de vertrouwenscontactpersoon. Zij is bereikbaar via vcp@meerdance.nl of 06-50683039. Zij kan jou helpen en adviseren wat een vervolgstap kan zijn.
  5. Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij zijn bereikbaar via centrumveiligesport@nocnsf.nl of 0900-2025590.